Kontakt

Obecný úrad Poša

094 21 Poša č. 241
e-mail: ocu.posa@slovanet.sk

IČO: 00332691
DIČ: 2020630337

Tel./Fax: +421 57 4493142
Tel.: +421 57 4885500, +421 57 4885501
Mobil: +421 908333516

17. 09. 2019

pdf button  Výzva na predloženie ponuky

Poz VER ZHROM


10.06.2019

Obec Poša Vás srdečne pozýva na 12. ročník Jánskych folklórnych slávností, ktoré sa uskutočnia dňa 23. júna 2019 so začiatkom o 14:30 hodine na futbalovom ihrisku.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Jánske folklórne slávnosti
27.05.2019

Pozvánka na Etno Fest 2019

Etno fest 2019
17.05.2019

Pozvánka na Zemplínsku ostrú kosu 2019

2019-zemplinska-ostra-kosa

15.04.2019

pdf button Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2019

05.04.2019

pdf button Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

29.03.2019

pdf button Pracovné miesta v Skupine spoločnosti BUKOZA HOLDING

27.03.2019

pdf button
 RUVZ - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia
pdf button RUVZ - Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam
pdf button
 RUVZ - Rozhodnutie - Zákaz vykonávania všetkých hromadných kultúrnych a  športových podujatí v obci Poša do odvolania

26.03.2019

 pdf button Voľby do Európskeho parlamentu 2019 

 pdf button Voľby do Európskeho parlamentu - oznámenie


26.02.2019 

 pdf button  Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky
divadlo

divadlo KĽUD 

29. 1. 2019


pdf button Voľby 2019

pdf button Voľby prezidenta Slovenskej republiky


OZNAM
 Oprava oceľovej konštrukcie stožiarov a základov 220kV vedení V071/072

 

 

 

 2018 peticia 02

 

Prosíme Vás o podporu petície za zastavenie prevádzky a likvidáciu odkaliska Poša.
Všetky potrebné informácie nájdete tu:

 


PETÍCIA ZA ZASTAVENIE PREVÁDZKY A LIKVIDÁCIU 
ODKALISKA POŠA

SPOLOČNE ZASTAVME ČINNOSŤ ODKALISKA POŠA


Z dôvodu nadmerného environmentálneho zaťaženia likvidáciou nebezpečných odpadov obsahujúcich arzén /As/, polychlórované bifenyly /karcinogénne PCB látky/, zinok /Zn/, kadmium /Cd/, chróm /Cr/, meď /Cu/, ortuť /Hg/ v Odkalisku Poša, čo spôsobuje extrémne znečistenie životného prostredia a negatívne dopady na ľudské zdravie, požadujeme ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jeho následnú sanáciu. Z uvedeného dôvodu sme spustili 21.08.2018 petíciu, ktorej cieľom je vyzbierať minimálne 30 000 podpisov od občanov. Petícia je adresovaná Ministerstvu životného prostredia SR . 

Petičný výbor: 
Predseda: Ján Fenčák, starosta obce Nižný Hrušov 
Členovia: Mgr. Tadeáš Malý, starosta obce Poša 
                  Ján Žofčák, starosta obce Moravany 
                  Mgr. Peter Kocák, poslanec PSK za okres Vranov nad Topľou 
                  Imrich Makó, šéfredaktor týždenníka Vranovské Novinky 

Informácie k podpisu petície: 
Petíciu môžu podpísať všetci občania SR, starší ako 18 rokov. Na podpisový hárok je treba uviesť čitateľne meno a priezvisko, celú adresu trvalého pobytu (príklad: Nižný Hrušov č.0, Vranov n/T ) a podpis – prosím, neuvádzajte N. Hrušov alebo NH)

Petičné hárky v tlačenej forme sú dostupné na obecných úradoch obcí: Poša, Nižný Hrušov, Nižný Hrabovec, Dlhé Klčovo, Rakovec nad Ondavou, Moravany, Lesné, Pusté Čemerné, Nacina Ves. Ďalej sú petičné hárky k dispozícii u členov OZ Za rozvoj Hrušova, spoločnými silami a v redakcii Vranovských noviniek. Miesta, kde budú dostupné petičné hárky budeme postupne dopĺňať a informácie o nových miestach zverejníme. 

Petíciu je možné podpísať aj v elektronickej podobe na priloženom linku:
https://www.peticie.com/peticia_za_ukonenie_prevadzky_odkaliska_poa_a_jej_naslednu_sanaciu

Pre vyplnenie petície v elektronickej podobe stačí uvedený link preposlať ďalším záujemcom. 

Pozor, každý občan sa môže pod petíciu podpísať iba raz ( nemôže podpísať petičný hárok a zároveň vyplniť elektronickú petíciu ). 

Iniciátormi petície sú: 
Obce: Poša, Nižný Hrušov, Nižný Hrabovec, Dlhé Klčovo, Rakovec nad Ondavou a Moravany.
Poslanci PSK za okres Vranov nad Topľou: Mgr. Peter Kocák, Ing. Ján Ragan, Stanislav Obický, PhDr. Jozef Baran, PhDr. Jaroslav Makatúra, MUDr. Ing. Marek Fedor
Vranovské Novinky – regionálny týždenník okresu Vranov nad Topľou 
Občianske združenie Za rozvoj Hrušova, spoločnými silami

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR eviduje odkalisko Chemka Strážske v katastri obce Poša ako potvrdenú environmentálnu záťaž zahrnutú v Štátnom programe sanácie environmentálnych záťaží ako lokalita odporúčaná na realizáciu sanácie. “Okrem extrémnych obsahov arzénu v sedimentoch odkaliska boli na lokalite zistené aj zvýšené obsahy zinku, kadmia a v Kyjovskom potoku pod odkaliskom aj zvýšené obsahy celkového organického uhlíka, síranov, dusičnanov, chloridov a amónnych iónov,” uviedol hovorca rezortu Michal Lukáč 21.08.2018 .

Prosím podporte petíciu, aby naše deti mali čisté a zdravé životné prostredie.
Bez Vás a Vašej podpory budúcnosť nezmeníme, a preto je dôležitý každý podpis.

2018 peticia 01

 

 

13.08.2018 Informácia pre verejnosť

pdf button  Oznámenie o počte obyvateľov
pdf button  Oznámenie o určení volebného obvodu a určení počtu poslancov
pdf button   Zapisovateľ volebnej komisie

 

 

Pozvánka na pešiu púť

     Redemptoristi v Michalovciach Vás pozývajú na 6. ročník pešej púte k relikviám blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku, ktorá sa uskutoční v sobotu 25. augusta 2018.
      Púť sa začne o 6.15 hodine svätou liturgiou v gréckokatolíckom chráme v Nižnom Hrabovci. Po skončení liturgie pútnici pôjdu po ceste do Poše, Nižného Hrušova, cez les na Vybuchanec, a ďalej cestou do Lesného, Suchého, Topoľan a Michaloviec. V každej obci sa zastavia v miestnom gréckokatolíckom chráme, kde bude krátka modlitba a príhovor. Predpokladaný príchod do Baziliky minor Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach je okolo 17.00 hodiny. Pútnici sa tam môžu zúčastniť aj na programe odpustovej slávnosti.
       Tešíme sa na Vašu účasť a spoločnú modlitbu.

 


2018 pozvanka pesia put 01